เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84280
โทรศัพท์ : 077-377-527 โทรสาร : 077-377-527
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_0584054@dla.go.th