แหล่งท่องเที่ยว
หาดยาว
5694
30 พฤศจิกายน 542

 

หาดยาว

เป็นหาดที่สวยงามมากอันดับต้นๆ บนเกาะพะงัน ซึ่งรองจากหาดริ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าหาดยาวทุกแห่งจะมีไฟฟ้าใช้ ส่วนใหญ่ไฟฟ้ามาจากเครื่องปั่นไฟ ไม่มีแสงสีกลางคืนเลย สิ่งสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับหาดยาวคือ เป็นหมู่บ้านที่สบายๆ ไม่ค่อยมีการพัฒนา เดิมหาดยาวเข้าไปยากเพราะไม่มีรถ แต่ตอนนี้มีถนนจากท้องศาลาไปหาดยาวเสร็จแล้ว