ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84280

โทรศัพท์ : 077-377-527 โทรสาร : 077-377-527

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_0584054@dla.go.th

Google Map
เดินทางไปทต.เพชรพะงัน