ภาพกิจกรรม
ส้มมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกาะ

ส้มมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกาะ

2007

5 ตุลาคม 2588
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมดีๆมีเยอะมากในชุมชน ชาวบ้านที่มีความสุข คือ ครอบครัวในชุมชน หมู่บ้าน มีความรักสมัครสมานสามัคคี มีผู้นำที่มีความเสียสละ ปฏิบัติหน้าที่อันนำมาเพื่อประโยชน์ของคนในพื้นที่ที่ตัวเอง

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมดีๆมีเยอะมากในชุมชน ชาวบ้านที่มีความสุข คือ ครอบครัวในชุมชน หมู่บ้าน มีความรักสมัครสมานสามัคคี มีผู้นำที่มีความเสียสละ ปฏิบัติหน้าที่อันนำมาเพื่อประโยชน์ของคนในพื้นที่ที่ตัวเอง

1946

1 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พร้อมกับพนักงาน เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ร่วมกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ Wear Helet Zone 100%

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พร้อมกับพนักงาน เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ร่วมกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ Wear Helet Zone 100%

2007

1 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
แข่งจักรยาน

แข่งจักรยาน

2534

30 พฤศจิกายน 544
อ่านเพิ่มเติม...
โคลงการลดคัดแยกขยะแบบบูรณาการ ณ ชุมชนที่ 3 หมู่ 6 บ้านหินกอง

โคลงการลดคัดแยกขยะแบบบูรณาการ ณ ชุมชนที่ 3 หมู่ 6 บ้านหินกอง

2011

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมงานวันดินโลก 2565

กิจกรรมงานวันดินโลก 2565

2006

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมงานวันดิน

กิจกรรมงานวันดิน

1998

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
“ประชุมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงาน” วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นายพงศักดิ์ หาญกล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาลหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงาน เพื่อให้ก

“ประชุมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงาน” วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นายพงศักดิ์ หาญกล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาลหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงาน เพื่อให้ก

2001

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
“โครงการจัดงานตามรอยพระราชาผู้เป็นพลังแผ่นดิน”วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ท่าเทียบเรือวกตุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพะงัน นายวิจารณ์ จุนทวิจิตร นายอำเภอเกาะพะงัน เป็นประธานเปิดงานฯ มีนายพงศักดิ์ หาญกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน กล่าวรายงาน

“โครงการจัดงานตามรอยพระราชาผู้เป็นพลังแผ่นดิน”วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ท่าเทียบเรือวกตุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพะงัน นายวิจารณ์ จุนทวิจิตร นายอำเภอเกาะพะงัน เป็นประธานเปิดงานฯ มีนายพงศักดิ์ หาญกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน กล่าวรายงาน

1968

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
“ประชุมเตรียมการทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล” วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเพชรพะงัน นายอดุลย์ วิเชียรเชื้อ รองนายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ภาคป

“ประชุมเตรียมการทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล” วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเพชรพะงัน นายอดุลย์ วิเชียรเชื้อ รองนายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ภาคป

1987

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
“ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลเพชระงัน” วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสะมุย นายพงศักดิ์ หาญกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพัฒนาการท่องเท

“ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลเพชระงัน” วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสะมุย นายพงศักดิ์ หาญกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพัฒนาการท่องเท

1956

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายพงศักดิ์ หาญกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาบำเพ็ญกุศลถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิ

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายพงศักดิ์ หาญกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาบำเพ็ญกุศลถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิ

2016

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
“ทำบุญส่งท้ายปีเก่าฯ และจับของขวัญปีใหม่” วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายพงศักดิ์ หาญกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน เป็นประธานในพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่าฯ และกิจกรรมจับของขวัญปีใหม่ เพื่อเชื่อมความรัก ความสามัคคี และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติง

“ทำบุญส่งท้ายปีเก่าฯ และจับของขวัญปีใหม่” วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายพงศักดิ์ หาญกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน เป็นประธานในพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่าฯ และกิจกรรมจับของขวัญปีใหม่ เพื่อเชื่อมความรัก ความสามัคคี และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติง

2060

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
“ประชุมเตรียมความพร้อมในการทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล” วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นายพงศักดิ์ หาญกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน เป็นประธานประชุมเตรียมทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนัก

“ประชุมเตรียมความพร้อมในการทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล” วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นายพงศักดิ์ หาญกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน เป็นประธานประชุมเตรียมทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนัก

2328

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
“ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน” วันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม อำเภอเกาะพะงัน นายพงศักดิ์ หาญกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน กล่าวรายงานฯ การจัดงานประชุมประชาคมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อขอแก้ไขกฏกระทรวงผังเมืองรว

“ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน” วันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม อำเภอเกาะพะงัน นายพงศักดิ์ หาญกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน กล่าวรายงานฯ การจัดงานประชุมประชาคมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อขอแก้ไขกฏกระทรวงผังเมืองรว

2339

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประชาคมจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล

ประชุมประชาคมจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล

2391

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ปีงบประมาณ 2564  ณ ชุมชนบ้านโฉลกหลำ หมู่ที่  7 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ปีงบประมาณ 2564 ณ ชุมชนบ้านโฉลกหลำ หมู่ที่ 7 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

1928

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปี 2564  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-15.30 น. ณ สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ  สนับสนุนโดย โรงพยาบาลเกาะพะงัน และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเกาะพะงัน ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปี 2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-15.30 น. ณ สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ สนับสนุนโดย โรงพยาบาลเกาะพะงัน และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเกาะพะงัน ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

1939

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
บริการการขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ประจำปีงบประมาณ 2564

บริการการขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ประจำปีงบประมาณ 2564

1936

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการผู้สูงวัยอุ่นใจ อนามัยดี 80 ปี ยังแจ๋ว วันที่ 9 เมษายน 2564  ณ หมู่ที่ 7 วัดโฉลกหลำ

กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการผู้สูงวัยอุ่นใจ อนามัยดี 80 ปี ยังแจ๋ว วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ หมู่ที่ 7 วัดโฉลกหลำ

1935

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...