ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พร้อมกับพนักงาน เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ร่วมกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ Wear Helet Zone 100%

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พร้อมกับพนักงาน เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ร่วมกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ Wear Helet Zone 100%

91

1 ธันวาคม 2588
อ่านเพิ่มเติม...
ส้มมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกาะ

ส้มมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกาะ

114

5 ตุลาคม 2588
อ่านเพิ่มเติม...
แข่งจักรยาน

แข่งจักรยาน

269

30 พฤศจิกายน 544
อ่านเพิ่มเติม...
โคลงการลดคัดแยกขยะแบบบูรณาการ ณ ชุมชนที่ 3 หมู่ 6 บ้านหินกอง

โคลงการลดคัดแยกขยะแบบบูรณาการ ณ ชุมชนที่ 3 หมู่ 6 บ้านหินกอง

103

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมงานวันดินโลก 2565

กิจกรรมงานวันดินโลก 2565

113

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมงานวันดิน

กิจกรรมงานวันดิน

105

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
“ประชุมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงาน” วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นายพงศักดิ์ หาญกล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาลหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงาน เพื่อให้ก

“ประชุมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงาน” วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นายพงศักดิ์ หาญกล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาลหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงาน เพื่อให้ก

103

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
“โครงการจัดงานตามรอยพระราชาผู้เป็นพลังแผ่นดิน”วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ท่าเทียบเรือวกตุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพะงัน นายวิจารณ์ จุนทวิจิตร นายอำเภอเกาะพะงัน เป็นประธานเปิดงานฯ มีนายพงศักดิ์ หาญกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน กล่าวรายงาน

“โครงการจัดงานตามรอยพระราชาผู้เป็นพลังแผ่นดิน”วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ท่าเทียบเรือวกตุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพะงัน นายวิจารณ์ จุนทวิจิตร นายอำเภอเกาะพะงัน เป็นประธานเปิดงานฯ มีนายพงศักดิ์ หาญกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน กล่าวรายงาน

88

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
“ประชุมเตรียมการทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล” วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเพชรพะงัน นายอดุลย์ วิเชียรเชื้อ รองนายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ภาคป

“ประชุมเตรียมการทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล” วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเพชรพะงัน นายอดุลย์ วิเชียรเชื้อ รองนายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ภาคป

103

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
“ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลเพชระงัน” วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสะมุย นายพงศักดิ์ หาญกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพัฒนาการท่องเท

“ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลเพชระงัน” วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสะมุย นายพงศักดิ์ หาญกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพัฒนาการท่องเท

74

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายพงศักดิ์ หาญกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาบำเพ็ญกุศลถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิ

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายพงศักดิ์ หาญกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาบำเพ็ญกุศลถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิ

139

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
“ทำบุญส่งท้ายปีเก่าฯ และจับของขวัญปีใหม่” วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายพงศักดิ์ หาญกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน เป็นประธานในพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่าฯ และกิจกรรมจับของขวัญปีใหม่ เพื่อเชื่อมความรัก ความสามัคคี และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติง

“ทำบุญส่งท้ายปีเก่าฯ และจับของขวัญปีใหม่” วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายพงศักดิ์ หาญกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน เป็นประธานในพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่าฯ และกิจกรรมจับของขวัญปีใหม่ เพื่อเชื่อมความรัก ความสามัคคี และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติง

177

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
“ประชุมเตรียมความพร้อมในการทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล” วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นายพงศักดิ์ หาญกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน เป็นประธานประชุมเตรียมทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนัก

“ประชุมเตรียมความพร้อมในการทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล” วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นายพงศักดิ์ หาญกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน เป็นประธานประชุมเตรียมทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนัก

448

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
“ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน” วันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม อำเภอเกาะพะงัน นายพงศักดิ์ หาญกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน กล่าวรายงานฯ การจัดงานประชุมประชาคมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อขอแก้ไขกฏกระทรวงผังเมืองรว

“ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน” วันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม อำเภอเกาะพะงัน นายพงศักดิ์ หาญกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน กล่าวรายงานฯ การจัดงานประชุมประชาคมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อขอแก้ไขกฏกระทรวงผังเมืองรว

423

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประชาคมจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล

ประชุมประชาคมจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล

507

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ปีงบประมาณ 2564  ณ ชุมชนบ้านโฉลกหลำ หมู่ที่  7 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ปีงบประมาณ 2564 ณ ชุมชนบ้านโฉลกหลำ หมู่ที่ 7 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

45

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปี 2564  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-15.30 น. ณ สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ  สนับสนุนโดย โรงพยาบาลเกาะพะงัน และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเกาะพะงัน ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปี 2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-15.30 น. ณ สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ สนับสนุนโดย โรงพยาบาลเกาะพะงัน และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเกาะพะงัน ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

51

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
บริการการขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ประจำปีงบประมาณ 2564

บริการการขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ประจำปีงบประมาณ 2564

53

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการผู้สูงวัยอุ่นใจ อนามัยดี 80 ปี ยังแจ๋ว วันที่ 9 เมษายน 2564  ณ หมู่ที่ 7 วัดโฉลกหลำ

กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการผู้สูงวัยอุ่นใจ อนามัยดี 80 ปี ยังแจ๋ว วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ หมู่ที่ 7 วัดโฉลกหลำ

48

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

50

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...