ภาพกิจกรรม
“โครงการจัดงานตามรอยพระราชาผู้เป็นพลังแผ่นดิน”วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ท่าเทียบเรือวกตุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพะงัน นายวิจารณ์ จุนทวิจิตร นายอำเภอเกาะพะงัน เป็นประธานเปิดงานฯ มีนายพงศักดิ์ หาญกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน กล่าวรายงาน
89
30 พฤศจิกายน 542

“โครงการจัดงานตามรอยพระราชาผู้เป็นพลังแผ่นดิน”วันพฤหัสบดี ที่  1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ท่าเทียบเรือวกตุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพะงัน นายวิจารณ์ จุนทวิจิตร นายอำเภอเกาะพะงัน เป็นประธานเปิดงานฯ มีนายพงศักดิ์ หาญกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ภายในกิจกรรม มีการปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธ์ปู และทำความสะอาดแนวชายหาด โดยมีหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน ภาคประชาชน และนักเรียน ร่วมกิจกรรมฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจ ของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง