แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
08.แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567
30 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส 1-65
25 เมษายน 2565

109


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส 1-65 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส 3-65
25 เมษายน 2565

112


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส 3-65 ได้ที่นี่
แผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกไตรมาส
21 เมษายน 2565

112


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกไตรมาส ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติ พ.ศ.2565
28 มีนาคม 2565

128


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ