ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่ร่วมกับอสม. หมู่ 5 แจกถังขยะเปียก วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565 ตามโครงการลดคัดแยกขยะแบบบูรณาการ
2 ธันวาคม 2565

1364


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ลงพื้นที่ร่วมกับอสม. หมู่ 5 แจกถังขยะเปียก วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565 ตามโครงการลดคัดแยกขยะแบบบูรณาการ ได้ที่นี่