ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๖
10 กุมภาพันธ์ 2566

1442


ประชาสัมพันธ์ จาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ลดการป่วยรุนแรง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น โรคหัด หัดเยอรมัน โปลิโอ คอตีบ ไอกรน เป็นต้น 
 
🏥 ติดต่อสอบถามและรับบริการได้ที่ : สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน 
 
🗓️ กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/dcd/files/1_Vaccine%20Schedule%202566_V3.pdf 
 
🎬 วิดีทัศน์  " เชิญชวนผู้ปกครองพาเด็ก มาฉีดวัคซีน "
https://www.youtube.com/watch?v=byhQgMBg2Lo
 
‼️สื่อประชาสัมพันธ์ 
https://drive.google.com/file/d/15HF_3rCgjhNFNBUSFJmto7vQxSNszyXj/view
 
ที่มา : แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข