ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566
27 มีนาคม 2566

1749


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่