ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ " สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ ให้บริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง " โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และโรคเก๊าท์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
8 กุมภาพันธ์ 2567

674