ข่าวประชาสัมพันธ์
" รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน"
8 กุมภาพันธ์ 2567

14


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการลดคัดแยกขยะแบบบูรณาการ โดยจัดกิจกรรมธนาคารขยะ เพื่อคัดแยกขยะเปียกลงถังขยะเปียก และคัดแยกขยะที่ขายได้ เพื่อขาย และท่านใดที่เป็นสมาชิกที่มีการคัดแยกครบวงจรจะสามารถใช้สิทธิ์ในการลดค่าเก็บขนและกำจัดขยะได้
จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่มีบ้านเรือนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเพชรพะงันเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถสมัครสมาชิกธนาคาร ได้ตามลิ้งข้างล่างนี้แบบฟอร์มสมัครสมาชิกธนาคารขยะเทศบาลตำบลเพชรพะงัน หรือ ณ อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบางตำบลเพชรพะงัน 

https://forms.gle/iAWSpESEGA12Qxr5A