ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติให้ดำรง ตำแหน่งสายงานบริหารของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน
30 พฤศจิกายน 542

303


ประกาศ

1.รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติให้ดำรง ตำแหน่งสายงานบริหารของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (