ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน
30 พฤศจิกายน 542

340


ประกาศ  ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558  ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน  
<คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร>