ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามเทศบัญญัติ‏เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
30 พฤศจิกายน 542

340


การปฏิบัติตามเทศบัญญัติ‏เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

 

 

mail เทศบัญญัติเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556

  enlightenedคลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ 

mailเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2556

      enlightenedคลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ 

mailเทศบัญญัติเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556

      enlightenedคลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ 

mailเทศบัญญัติเรื่องการจัดระเบียบการติดตั้งป้ายในเขตเทศบาลตำบลเพชรพะงัน พ.ศ.2556

      enlightenedคลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ 

mailเทศบัญญัติเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2556

      enlightenedคลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ 

mailเทศบัญญัติเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2556

      enlightenedคลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ