ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน
30 พฤศจิกายน 542

306


ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

ประกาศ  (คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ)

เอกสารแนบประกาศ  (คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ)