ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ให้ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษี (ป้าย , โรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ )
30 พฤศจิกายน 542

318


ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ให้ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษี (ป้าย , โรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ )

(คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ)